Ispik

Ispik

Ispiken används för att bedöma isens bärighet. Minst en ispik bör finnas i varje grupp på isen. Piken ska flyta och ha viss tyngd. En skidstav är ofta för lätt att bedöma isen med. Många fiskare använder isborren för att bedöma isens tjocklek, men det kan vara en god idé att komplettera borren med en ispik eller den tyngre isbillen när det är risk för svaga isar. Erfarna fiskare tar gärna med isbillen ut på vårisar.

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv