Isdubbar

Isdubbar

Isdubbarna ska alltid vara med på isen. Isdubbarna ska sitta högt runt halsen och utanpå kläderna så att du enkelt kan ta fram dem med handskarna på. I isdubbarna ska det sitta en visselpipa av plast. Visselpipan ska vara utan kula som kan frysa fast. Med visselpipan påkallar du lättare hjälp än genom att ropa.

Det är viktigt att veta hur man använder isdubbarna. Öva! Lossa dubbarna med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar. Men det är inte självklart att man klarar att ta sig upp ur vaken även om man har isdubbar. Därför är det viktigt med kamrater som kan hjälpa till med räddningslinor.

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv