Press och Media

Pressfrågor gällande issäkerhet och olyckor vänligen ring 08-120 102 40 för mer information.

 

Du hittar pressmeddelanden från Issäkerhetsrådet i Svenska Livräddningssällskapets nyhetsrum på MyNewsdesk

 

Kontakt Issäkerhetsrådet

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-5941596 

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45, 0769-41 14 65 mikael.olausson@sls.a.se 

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv