Om Issäkerhet.se

På issäkerhet.se har vi samlat allt du behöver veta om is. Du hittar information om olika istyper, hur du räddar dig själv och andra, vilken utrustning som är nödvändig och många användbara tips om hur du bör agera när du vistas på is. Informationen syftar till att öka din iskunskap, så att du kan vistas på is på ett tryggt och säkert sätt. Att respektera isens faror och att vara väl påläst och förberedd räddar liv.

Issäkerhet.se är ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet och Sportfiskarna. Se nedan för mer information om alla parter respektive organisation.

 

Svenska Livräddningssällskapet

Det är idag nästan obegripligt att förstå, men när Svenska Livräddningssällskapet bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än 1 100 personer i Sverige varje år - det är över 3 personer varje dag. Idag lever vi under helt andra förutsättningar och siffrorna är också av en helt annan art, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år i Sverige. För 2012 var siffran 97 omkomna vilket vi inte kan acceptera. Det är med starkast möjliga övertygelse vi cementerar vår nollvision, och vi kommer inte nöja oss förrän vi är där - noll drunkningsolyckor.

Gå till Svenska Livräddningssällskapets hemsida

 

SNOFED

Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) skall verka för Sveriges snöskoteråkare. Vi vill skapa goda möjligheter för en stabil tillväxt av ansvarsfull och säkerhetsmedveten snöskoteråkning såväl på som utanför våra vinterleder.

Vi är en rikstäckande organisation för Sveriges snöskoterklubbar, med möjlighet till individuellt medlemskap. Antalet anslutna föreningar är drygt 150 st. Genom ett samarbetsavtal med SVEMO, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, erbjuds även SVEMO-anslutna klubbar att bedriva utbildning genom oss, helt utan krav på anslutning i två organisationer.

Gå till SNOFEDs hemsida

 

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet har Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och framför dig ligger nu ett smörgåsbord av upplevelser.

Dela glädjen med friluftslivet med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. Vi har aktiviteter för alla åldrar och alla årstider.

Vi arbetar för allas möjlighet till ett aktivt friluftsliv
Ett medlemskap i Friluftsfrämjandet stödjer vårt arbete för allas rätt till ett aktivt friluftsliv oavsett om det avnjuts i organiserad form eller på egen hand. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad livsglädje, hälsa och en mer hållbar utveckling.

Gå till Friluftsfrämjandets hemsida

 

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Det har vi gjort i över hundra år. I sju larm av tio är det någon av våra 1800 frivilliga sjöräddare som kommer till undsättning, dygnet runt, året om, längs hela våra långa kust och i våra stora insjöar. 15 minuter efter larm är räddningen på väg.

Sjöräddarna arbetar utan ersättning, men det kostar ändå stora pengar att driva 67 räddningsstationer, att hålla över 170 räddningsenheter (inklusive svävare för isräddningar) startklara och alla sjöräddarna välutbildade och välutrustade. Sjöräddning, vilket inkluderar räddning ur vak och från drivande isflak, är gratis för alla i Sverige. Men det är Sjöräddningssällskapets medlemmar, givare och donatorer som står för finansieringen. Du är också välkommen. Tillsammans räddar vi liv till sjöss!

Läs mer, bli medlem och följ hur varje insamlad krona gör nytta på sjöräddning.se

 

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

Gå till Sportfiskarnas hemsida

 

Skridskonätet

Skridskonätet är en paraplyorganisation för föreningar som sysslar med långfärdsskridskoåkning. Skridskonätets syfte är att underlätta utbyte av isinformation och annan information förknippad med långfärdsskridskoåkning mellan medverkande föreningar och dessas medlemmar. Idag är nära hundra föreningar med i Skridskonätet, de flesta är från Sverige, men även föreningar från Finnland, Norge, Nederländerna och Nordamerika finns representerade. Skridskonätets säkerhetsinformationsgrupp sammanställer årligen en rapport över de skador, plurrningar och andra incidenter som rapporteras från medlemmarnas skridskoturer.

Gå till Skridskonätets hemsida

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
[email protected] 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv