Saltis

I skärgårdar och hav är isen mer riskabel än på insjöar framförallt p.g.a. att saltet i vattnet gör isen mindre stark. Saltis kan variera mycket i styrka, men är alltid svagare än insjöis. Den ger inte ifrån sig tydliga ljud när den tunnar ut och den är svårare att bedöma med ispiken. Strömmar kan snabbt försvaga isen i sund och över grund. Båttrafik, vågor och vind kan lätt bryta upp isen så att den driver iväg. Riskerna är därför betydligt större på saltis än på sjöis.

 

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv