Saltis

I skärgårdar och hav är isen mer riskabel än på insjöar framförallt p.g.a. Att saltet i vattnet gör isen mindre stark. Saltis kan variera mycket i styrka, men är alltid svagare än insjöis. Den ger inte ifrån sig tydliga ljud när den tunnar ut och den är svårare att bedöma med ispiken. Väderomslag ger upphov till vattenståndsförändringar som gör att strömmar kan snabbt försvaga isen i sund och över grund. Båttrafik, vågor och vind kan lätt bryta upp isen så att den driver iväg. Riskerna är därför betydligt större på saltis än på sjöis.

 

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv