Fakta om is

Lär dig var isen ofta är svag:

Isens svaga punkter

  • Områden påverkade av ström: tillflöden, frånflöden, sund, uddar, utsläpp och grund.
  • Vid broar, bryggor, vass och branta klippor som kan reflektera värmestrålning.
  • Ojämn isläggning: vindbrunnar och områden som senare fått is.
  • Råkar och båtrännor.
  • Under snö.

 

Här kan du ladda ner foldern "Trygg på isen"

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
[email protected] 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv