Skidor

Snötäckt is kan vara lockande att åka skidor på, men med skidor riskerar du komma långt ut på svag is, eftersom skidor fördelar din vikt över en stor yta. Om du då går igenom isen är det väldigt svårt att ta sig upp, dessutom är nästan omöjligt att ta sig upp ur en vak med skidorna på och många bindningar går knappast att lossa när man ligger i vattnet.

Åk bara skidor på is där du är säker på att isen är väl bärig och håll dig nära stranden!

 

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv