Promenad på is

Snötäckt is är populärt att promenera på. Blank is är ofta för hal för att bekvämt kunna gå på utan broddar. Men snö på isen betyder inte att isen är säker, snön kan dölja svagheter. Med mjuka skor kan man komma långt ut på svag is utan att märka det. Var uppmärksam på mörkare områden i isen. De kan betyda svagare is. Vid promenad på okontrollerad is bör du ha med dig isdubbar, ispik, räddningslina, flythjälp och mobiltelefon i vattentät förvaring.

Även om det är mycket folk ut på isen är det ingen garanti för att isen är säker. Kanske vet de var isen är bärig. Kanske har de ingen aning. Tyvärr är det inte ovanligt att personer går igenom isen när de tror sig följa i andras spår.

 

Kontakt

Issäkerhetsrådet
c/o
Svenska livräddningssällskapet
Johannesfredsvägen 5
168 69 Bromma
info@sls.a.se 08-120 102 40

  

  

 

Med stöd av Svenskt friluftsliv